Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła
Podstawowa w Murowie
Dziś jest: sobota, 30-09-2023, Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Ewaluacja zewnętrzna

WNIOSKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ  PRZEPROWADZONEJ PRZEZ WIZYTATORÓW  OPOLSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY 

W ROKU SZKOLNYM 2013/ 2014

1. Działania szkoły wynikające z koncepcji jej pracy prowadzone są na rzecz rozwoju uczniów i zaspokajanie potrzeb  lokalnego środowiska.

2. Procesy edukacyjne organizowane w szkole umożliwiają uczniom, w sprzyjającej atmosferze, nabywanie wiadomości oraz umiejętności z różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystywaniu.

3. Nauczyciele współpracują przy planowaniu, organizowaniu oraz wprowadzaniu zmian dotyczących procesów edukacyjnych.

4. Realizacja podstawy programowej umożliwia uczniom nabywanie wiadomości i umiejętności przygotowujących do dalszej edukacji, funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwijanie ich zainteresowań.

5. Na terenie szkoły eksponowane są efekty działań podejmowanych z inicjatywy uczniów.

6. Uczniowie w szkole mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.

7. Działania wychowawcze prowadzone w szkole są analizowane i w miarę potrzeby modyfikowane.

8. Nauczyciele dokonują rozpoznania możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów, co pozwala im stworzyć ofertę działań dostosowanych do każdego ucznia.

9. Uczniowie są przekonani, że nauczyciele wierzą w ich możliwości, a szkoła wspiera rozwój zainteresowań.

10. Informacje o losach absolwentów są umiejętnie wykorzystywane do wspierania działań motywujących uczniów.

11. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły jest Dzień Pasji i Talentów – to impreza, która pozwala współdziałać szkole i rodzicom, ale przede wszystkim ma istotne znaczenie w rozwoju uczniów.

12. Rodzice  małą świadomość swojej roli w kwestii inicjatyw dotyczących rozwoju uczniów i szkoły.

13. Szkoła wychodzi naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, odgrywając ważną rolę w kreowaniu życia kulturalnego społeczności.

14. Współpraca z organizacjami i instytucjami z lokalnego środowiska przynosi wzajemne korzyści- uczniowie rozwijają się, szkoła uzyskuje wsparcie finansowe, a podmioty zewnętrzne mogą liczyć na budowanie pozytywnego wizerunku w środowisku.

15. Działania będące wynikiem analiz badań dotyczących funkcjonowania szkoły są starannie monitorowane, a wnioski przekłada się inicjatywy doskonalące zabiegi zamierzające do poprawy efektów kształcenia.

16. Nauczyciele podejmują wzajemną współpracę i działania z zakresu doskonalenia zawodowego.

17. Podejmowane w szkole działania nowatorskie dają szansę na wydobycie możliwości uczniów, ale także pobudzają rozwój ich talentów.

Kliknij tutaj

szkoła2.jpegszkoła3.jpegszkoła4.jpegszkoła5.jpegszkoła6.jpegszkoła7.jpeg
<./div>