Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła
Podstawowa w Murowie
Dziś jest: sobota, 30-09-2023, Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Języki obce

Nauka języków w naszej szkole ma na celu rozwój umiejętności językowych, poznawczych i społecznych dziecka. Jest oparta na założeniach podstawy programowej. Nauczyciele przygotowują uczniów do poziomów opisanych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

Cele językowe:

- rozwijanie świadomości językowej dzieci poprzez różne formy uczenia się języka obcego,

- nauczanie słownictwa w zakresie umożliwiającym czynne użycie języka, jak i jego bierne  rozumienie,

- zachęcanie dzieci do mówienia w języku obcym,

- wprowadzanie czytania i pisania.

Cele poznawcze:

- wspomaganie rozwoju przez ćwiczenia pamięci, koncentracji oraz umiejętności wysuwania hipotez,

- wspomaganie ogólnej umiejętności uczenia się,

- zapewnienie narzędzi do kontroli bieżącej, okresowej oraz samooceny,

- czerpanie i utrwalanie treści zawartych w podstawach kształcenia ogólnego,

- rozwijanie naturalnej ciekawości dziecka dotyczącej otaczającego je świata.

Cele społeczne:

- rozwijanie świadomości kultury własnej oraz innych oraz poczucia tolerancji wobec innych,

- zachęcanie do używania języka obcego w celach towarzyskich i komunikacyjnych,

- rozwijanie pozytywnego podejścia do jęz. ang. poprzez gry i zabawy językowe,

- rozwijanie współpracy między uczniami,

- rozwijanie poczucia przynależności do grupy, stworzenie bezpiecznego środowiska do nauki i zachęcanie do interakcji w tym środowisku.

szkoła2.jpegszkoła3.jpegszkoła4.jpegszkoła5.jpegszkoła6.jpegszkoła7.jpeg
<./div>