Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła
Podstawowa w Murowie
Dziś jest: poniedziałek, 18-12-2017, Imieniny: Bogusława, Gracjana, Laury

Informacja

dotycząca uczestnictwa uczniów w zajęciach z języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej
 

Szanowni Państwo

 

W związku z wejściem nowego rozporządzenia MEN dotyczącego warunków
i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1627) informuję Państwa o zmianie terminów składania wniosków o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej
(do 20 września) oraz oświadczeń o rezygnacji objęcia dziecka nauką języka mniejszości narodowej (do 29 września).

W zajęciach języka mniejszości narodowej języka niemieckiego mogą uczestniczyć tylko dzieci, których rodzice złożyli stosowny wniosek.

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły Zofia Nawrot

 

szkoła2.jpeg szkoła3.jpeg szkoła4.jpeg szkoła5.jpeg szkoła6.jpeg szkoła7.jpeg
<./div>

Dzwonki

dzwonki murów.jpeg